NieWidzialny Dizajn

SOF_niewidzialny_logo_04


INTERDYSCYPLINARNOŚĆ – dizajn, badania, teoria. Zderzenie czy łączenie światów?

Projektowanie najczęściej kojarzone jest z ładnymi przedmiotami, estetyzacją życia codziennego – tym, co widzialne. Ale dizajn to dużo więcej. Projektowanie ma wpływ także tam, gdzie tego nie widać. To coraz częściej wszystko to, co niewidzialne – sposób myślenia i działania przejawiający się w specyficznym podejściu do rozwiązywania złożonych problemów współczesnego świata. Dizajnerzy nie tworzą swoich innowacyjnych rozwiązań w próżni – współpracują ze specjalistami różnych dziedzin. Interdyscyplinarna współpraca i praca zespołowa umożliwiają całościowe podejście do złożonych zagadnień współczesności.
Interdyscyplinarne myślenie projektowe (design thinking) to podejście z powodzeniem stosowane w procesach wymyślania nowych produktów, tworzenia usług czy projektowania przestrzeni i interakcji.

W styczniu 2013 roku School of Form i Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytucie Socjologii UAM zapraszają na konferencję o interdyscyplinarności w projektowaniu pt. NIEwidzialny dizajn.

Wydaje nam się ważne zebranie polskich dobrych przykładów interdyscyplinarnych działań projektowych. Dlatego organizujemy wydarzenie, które będzie przeglądem modelowych rozwiązań, a także pozwoli na dyskusję o potencjałach takiej współpracy i jej możliwych barierach czy zagrożeniach.

Wydarzenie będzie miało formułę naukowej konferencji połączonej z prezentacjami prac dizajnerów. Organizując je stworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń dla teoretyków i praktyków projektowania, umożliwiając dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na przykładach zrealizowanych projektów. Naszym celem jest zbliżenie przedstawicieli różnych środowisk: projektowania, nauki i biznesu, którzy w codziennej rzeczywistości nie zawsze mają szansę na wymianę myśli i doświadczeń.

Organizując konferencję chcemy:

• dokonać przeglądu najciekawszych projektów interdyscyplinarnych – angażujących badaczy, naukowców, projektantów i innych specjalistów, zobaczyć ile ich faktycznie jest w Polsce realizowanych,
• przekonać się co wnosi do projektowania interdyscyplinarna współpraca,
• zastanowić się nad tym jakie są̨ możliwe pola współpracy dizajnerów, naukowców, badaczy i teoretyków,
• zainicjować kontakt przedstawicieli różnych środowisk, który dla wielu uczestników może być początkiem owocnej współpracy.

Do zgłaszania różnych form wystąpień lub działań (prezentacje, studia przypadków, referaty, warsztaty) zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów:

• projektantów i architektów,  
• badaczy społecznych i marketingowych,
• strategów i brand managerów,
• socjologów, psychologów, antropologów i filozofów,
• przedsiębiorców i biznesmenów,
• teoretyków i krytyków dizajnu,
• wszystkich, dla których interdyscyplinarność jest nadrzędną zasadą stosowaną w pracy nad tworzeniem produktów, usług, interakcji i przestrzeni.

Zakres tematyczny jest dość szeroki, ale najważniejsze wątki, które szczególnie uwzględnimy w planowaniu programu można podsumować w tych jedenastu punktach:

1. każdy produkt opowiada historię – jaką wiedzę o użytkownikach, warunkach życia, potrzebach i praktykach społecznych przekazują masowo wytwarzane produkty?
2. projektowanie nie zawsze materialne – projektowanie systemów, usług, doświadczeń, relacji, komunikacji i interakcji;
3. przestrzeń jest wszędzie – dizajn w przestrzeni prywatnej, publicznej i wszędzie pomiędzy (in-between);
4. design (not) for all – projektowanie dla wszystkich czy dla wybranych grup społecznych (np. dzieci, seniorzy, kobiety, mężczyźni etc.)?
5. form follows technology – technologie produkcyjne w postindustrialnym społeczeństwie
6. dizajn strategicznie istotny – projektowanie w biznesie, design thinking, strategie oparte na dizajnie;
7. projektowanie społecznie odpowiedzialne – włączanie i wyłączanie społeczne, projektowanie dla czy z ludźmi, współ-projektowanie, rozwój społeczności w oparciu o dizajn;

8. ekologia to nie tylko drewniane klocki i szary papier – nowe wymiary zrównoważonego rozwoju i dobrego dizjanu;
9. moda daleka od gwiazd – jakie wyzwania stawiają współczesne trendy projektantom ubioru?
10. design studies – dlaczego powstały, jaką wiedzę generują, jakie badania promują?
11. myślenie a robienie – filozoficzne inspiracje w projektowaniu.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

GDZIE I KIEDY?

Konferencja odbędzie się w School of Form w Poznaniu
ul. Głogowska 18, 60-734 Poznań (MTP, hala nr 1)
17-18 stycznia 2013 roku

 

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną do dnia 10 grudnia 2012 na adres: dwadnizdizajnem@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać dane autora referatu (tytuł naukowy, adres, nr telefonu), tytuł referatu oraz załączyć abstrakt w formacie rtf (800-1000 znaków).
Informacje o programie dostępne będą 17 grudnia.


Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN (przewidujemy zniżki dla studentów i doktorantów, obejmuje posiłki i napoje podczas konferencji oraz imprezę towarzyszącą). Wpłaty należy dokonać na konto SWPS ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, nr 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089, z dopiskiem: „dwa dni z dizajnem” oraz imieniem i nazwiskiem referenta do 30 grudnia 2012. Faktury VAT będą wystawiane tylko osobom, które zgłoszą chęć ich otrzymania.
Planowana recenzowana publikacja pokonferencyjna.


POMYSŁ I ORGANIZACJA:
Agata Nowotny (agata.nowotny@sof.edu.pl) / School of Form
Monika Rosińska (rosinska.monika@gmail.com) / Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej, Instytut Socjologii UAM

PATRONAT MERYTORYCZNY:
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska (UAM), Wojciech Dziedzic (SoF, Gerrit Rietveld Academie), Agnieszka Jacobson-Cielecka (SoF), dr Ewa Klekot (SoF, UW), prof. Marek Krajewski (UAM), dr Norbert Leśniewski (SoF, UAM), Bartosz Mucha (SoF), Agata Nowotny (SoF), Monika Rosińska (UAM, SoF), dr Marta Skowrońska (UAM), dr Agnieszka Szóstek (SoF),
dr Dawid Wiener (SoF), dr Oskar Zięta (SoF).

 

design: Edgar Bąk

Więcej informacji w pliku pdf:  NIEwidzialny_dizajn_cfp

oraz na FanPage’u NieWidzialnego Dizajnu

Zapraszamy!

 

Advertisements

One comment

  1. To jest śliczna fotkaz porządnymoświetleniem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: